Kosten

Gratis spreekuur 

Op aanvraag bieden wij u een gratis oriënterend gesprek aan. Daarna gelden afgesproken uurtarieven.

Honorarium 

Wij leveren specialistenwerk tegen concurrerende tarieven. Per dossier houden wij zeer nauwkeurig onze activiteiten bij (in tijdseenheden van 6 minuten). De geboekte tijd wordt daarbij gerelateerd aan het tarief dat van tevoren met de cliënt is afgesproken. Ons standaard uurtarief ligt tussen de € 190,– en € 235,– per uur exclusief BTW. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de soort zaak en het belang van de zaak. Voor afwijkende zaken kan een speciaal tarief gehanteerd worden.

Extra kosten 

Naast dit uurtarief worden de daadwerkelijk gemaakte kosten (“verschotten”, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten uittreksels, reiskosten, etc.) doorberekend. Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt, is het verstandig eerst te informeren bij uw rechtsbijstandsverzekeraar of de door u te maken kosten zullen worden vergoed.

Wat als een advocaat te duur voor u is?

Uw rechtsbijstandsverzekering biedt misschien de mogelijkheid dat u de kosten van een advocaat daar kunt declareren. Bestudeer uw polis of informeer bij uw verzekeraar.

Een andere mogelijkheid kan zijn de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (zogenaamde ‘toevoeging’). Voor de actuele en exacte informatie verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, geldt: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen. U hebt geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen in het peiljaar (jaar van aanvraag – 2 jaar) hoger is dan € 30.000 (voor alleenstaanden) of € 42.400,- (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Doet u geen belastingaangifte, dan is uw belastbare inkomen het uitgangspunt.

Inkomensnormen 2023 Raad voor Rechtsbijstand

  • Wilt u dat een andere advocaat de werkzaamheden van uw eerste advocaat overneemt en nog eens over de zaak adviseert? Dit noemen we een opvolgend deskundigenoordeel. U betaalt voor een opvolgend deskundigenoordeel nog een keer een eigen bijdrage.
  • Heeft uw advocaat meer tijd nodig dan gebruikelijk voor de behandeling van de zaak, omdat uw zaak ingewikkeld is? Dan moet u nog een keer een eigen bijdrage betalen.

De Raad kijkt in 2023 naar uw inkomen en vermogen in 2021. Maar als u sinds 2023 opeens veel minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen om naar uw situatie in 2023 te kijken. Dit heet een ‘verzoek om peiljaarverlegging’.

Formulier peiljaarverlegging 2023 en toelichting 2023