Kosten

Gratis spreekuur 

Op aanvraag bieden wij u een gratis oriënterend gesprek aan. Daarna gelden afgesproken uurtarieven.

Honorarium 

Wij leveren specialistenwerk tegen concurrerende tarieven. Per dossier houden wij zeer nauwkeurig onze activiteiten bij (in tijdseenheden van 6 minuten). De geboekte tijd wordt daarbij gerelateerd aan het tarief dat van tevoren met de cliënt is afgesproken. Ons standaard uurtarief ligt tussen de € 175,– en € 235,– per uur exclusief BTW. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de soort zaak en het belang van de zaak. Voor afwijkende zaken kan een speciaal tarief gehanteerd worden.

Extra kosten 

Naast dit uurtarief worden de daadwerkelijk gemaakte kosten (“verschotten”, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten uittreksels, reiskosten, etc.) doorberekend. Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt, is het verstandig eerst te informeren bij uw rechtsbijstandsverzekeraar of de door u te maken kosten zullen worden vergoed.

Incassozaken

Bij incassozaken (minimaal € 680,–) geldt een andere tariefregeling. Indien uw wederpartij betaalt zonder dat de rechter er uitspraak over hoeft te doen, wordt normaal gesproken de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) gehanteerd. Als u als bedrijf handelt, kan dat anders zijn. Indien, na overleg met u, besloten wordt alsnog een procedure te starten, dan zal een met u overeen te komen uurtarief worden berekend.

De staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen die de schuldenaar niet uit zichzelf betaalt en die aan de schuldenaar worden doorberekend.

De vergoeding voor incassokosten in civiele vonnissen wordt berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Het minimumbedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is € 40,–, het maximumbedrag € 6.775,–.

Wanneer de schuldenaar een consument is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten voor geldvorderingen uit overeenkomst gebonden aan deze rekenwijze. Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

HOOFDSOM TOT EN MET TOEPASSELIJK PERCENTAGE MAXIMUM
€ 2.500,– 15% over de hoofdsom € 375,–
(min. € 40,–)
€ 5.000,– € 375,– + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,–) € 625,–
€ 10.000,– € 625,– + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,–_ € 875,–
€ 200.000,– € 875,– + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,–) € 2.775,–
Boven de € 200.000,– € 2.775,– + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,–) € 6.775,–

Wat als een advocaat te duur voor u is?

Uw rechtsbijstandsverzekering biedt misschien de mogelijkheid dat u de kosten van een advocaat daar kunt declareren. Bestudeer uw polis of informeer bij uw verzekeraar.

Een andere mogelijkheid kan zijn de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (zogenaamde ‘toevoeging’). Voor de actuele en exacte informatie verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, geldt: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen. U hebt geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen in het peiljaar (jaar van aanvraag – 2 jaar) hoger is dan € 29.400 (voor alleenstaanden) of € 41.600 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Doet u geen belastingaangifte, dan is uw belastbare inkomen het uitgangspunt.

Inkomensnormen 2022 Raad voor Rechtsbijstand

  • Wilt u dat een andere advocaat de werkzaamheden van uw eerste advocaat overneemt en nog eens over de zaak adviseert? Dit noemen we een opvolgend deskundigenoordeel. U betaalt voor een opvolgend deskundigenoordeel nog een keer een eigen bijdrage.
  • Heeft uw advocaat meer tijd nodig dan gebruikelijk voor de behandeling van de zaak, omdat uw zaak ingewikkeld is? Dan moet u nog een keer een eigen bijdrage betalen.

De Raad kijkt in 2022 naar uw inkomen en vermogen in 2020. Maar als u sinds 2022 opeens veel minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen om naar uw situatie in 2022 te kijken. Dit heet een ‘verzoek om peiljaarverlegging’.

Formulier peiljaarverlegging 2022 en toelichting 2022