Kosten

Gratis spreekuur 

Op aanvraag bieden wij u een gratis oriënterend gesprek aan. Daarna gelden afgesproken uurtarieven.

Honorarium 

Wij leveren specialistenwerk tegen concurrerende tarieven. Per dossier houden wij zeer nauwkeurig onze activiteiten bij (in tijdseenheden van 6 minuten). De geboekte tijd wordt daarbij gerelateerd aan het tarief dat van tevoren met de cliënt is afgesproken. Ons standaard uurtarief ligt tussen de € 190,– en € 235,– per uur exclusief BTW. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de soort zaak en het belang van de zaak. Voor afwijkende zaken kan een speciaal tarief gehanteerd worden.

Extra kosten 

Naast dit uurtarief worden de daadwerkelijk gemaakte kosten (“verschotten”, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten uittreksels, reiskosten, etc.) doorberekend. Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt, is het verstandig eerst te informeren bij uw rechtsbijstandsverzekeraar of de door u te maken kosten zullen worden vergoed.

Wat als een advocaat te duur voor u is?

Uw rechtsbijstandsverzekering biedt misschien de mogelijkheid dat u de kosten van een advocaat daar kunt declareren. Bestudeer uw polis of informeer bij uw verzekeraar.

Een andere mogelijkheid kan zijn de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (zogenaamde ‘toevoeging’). Voor de actuele en exacte informatie verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, geldt: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen. U hebt geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen in het peiljaar (jaar van aanvraag – 2 jaar) hoger is dan € 31.100 (voor alleenstaanden) of € 44.000,- (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Doet u geen belastingaangifte, dan is uw belastbare inkomen het uitgangspunt.

Inkomensnormen 2024 Raad voor Rechtsbijstand

  • Wilt u dat een andere advocaat de werkzaamheden van uw eerste advocaat overneemt en nog eens over de zaak adviseert? Dit noemen we een opvolgend deskundigenoordeel. U betaalt voor een opvolgend deskundigenoordeel nog een keer een eigen bijdrage.
  • Heeft uw advocaat meer tijd nodig dan gebruikelijk voor de behandeling van de zaak, omdat uw zaak ingewikkeld is? Dan moet u nog een keer een eigen bijdrage betalen.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2024 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2022 (het peiljaar).

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 22.100 € 226 t/m € 30.700
€ 22.101 – € 22.800 € 417 € 30.701 – € 31.800
€ 22.801 – € 24.200 € 595 € 31.801 – € 33.300
€ 24.201 – € 26.200 € 775 € 33.301 – € 37.200
€ 26.201 – € 31.100 € 952 € 37.201 – € 44.000
Boven de € 31.100 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 44.000

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 22.100 € 394 t/m € 30.700
€ 22.101 – € 22.800 € 477 € 30.701 – € 31.800
€ 22.801 – € 24.200 € 656 € 31.801 – € 33.300
€ 24.201 – € 26.200 € 834 € 33.301 – € 37.200
€ 26.201 – € 31.100 € 984 € 37.201 – € 44.000
Boven de € 31.100 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 44.000

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 61,- op deze eigen bijdrage. Sinds maart 2020 past de Raad deze korting van € 61,- op de eigen bijdrage automatisch toe en hoeft u niet eerst naar het Juridisch Loket om een diagnosedocument te verkrijgen.

De Raad kijkt in 2024 naar uw inkomen en vermogen in 2022. Maar als u sinds 2024 opeens veel minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen om naar uw situatie in 2024 te kijken. Dit heet een ‘verzoek om peiljaarverlegging’.

Formulier peiljaarverlegging 2024 en toelichting 2024