Rechtsgebieden

Iedereen kan terecht bij Ooms Advocatuur, voor o.a. de volgende rechtsgebieden:

 • personen- en familierecht (echtscheiding, alimentatie, omgang, ondertoezichtstelling etc.)
 • arbeidsrecht (bijv. ontslag)
 • huurrecht
 • overeenkomstenrecht
 • burenrecht
 • hippisch recht

Verklaring behorende bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur.

Mw Mr M.J.J.A. Ooms heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Personen- en Familierecht

 1. Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
 2. Ouderschap en erkenning
 3. Collaborative divorce
 4. Mediation
 5. Jeugdbeschermingsrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.